/domains/pctesin.cz/public/www_root/tesinskego/admin/framework Ścieżka międzykulturowa : Cieszyńskie GO

Ścieżka międzykulturowa

Zostały zrealizowane 3 ścieżki edukacyjne dla nauczycieli takich przedmiotów, jak geografia, historia czy WoŚ. Celem było pogłębienie wiedzy o regionie w zakresie tradycji i rzemiosł, historii oraz wielokulturowości, lecz również przełamywanie istniejących stereotypów i nawiązywanie kontaktów między nauczycielami po obu stronach granicy.


Międzykulturowa ścieżka edukacyjna odbyła się 11 maja 2018 r. Ciekawy program, wielokulturowej czesko-polsko-niemiecko-żydowskiej ścieżki ciągnął się po obu stronach Cieszyna. Szlak rozpoczął się po polskiej stronie, koncentrując się na ważnych miejscach i postaciach w Cieszynie i w Czeskim Cieszynie oraz ich wkładzie i wpływie na ten region.