Ścieżka tradycji i rzemiosł

Zostały zrealizowane 3 ścieżki edukacyjne dla nauczycieli takich przedmiotów, jak geografia, historia czy WoŚ. Celem było pogłębienie wiedzy o regionie w zakresie tradycji i rzemiosł, historii oraz wielokulturowości, lecz również przełamywanie istniejących stereotypów i nawiązywanie kontaktów między nauczycielami po obu stronach granicy.


Dnia 20 października 2017r. 30 nauczycieli z obu stron Olzy wzięło udział w pierwszej ścieżce edukacyjnej, dotyczącej tradycji i rzemiosł. Wędrówkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Jabłonkowie. Później trasa prowadziła do Centrum Produktu Regionalnego w Koniakowie, gdzie uczestnicy wysłuchali wykładu prowadzonego przez pana Józefa Michałka nt. kultury pasterskiej, tradycji i rzemiosła, uczestniczyli też w degustacji serów. Instrumenty muzyczne zaprezentował nam w Istebnej pan Zbigniew Wałach. Podczas całego dnia towarzyszyła nam pani Wiesława Branna, etnograf, długoletni pracownik Muzeum Śląska Cieszyńskiego.